Om værket

Forbrugere pr. 01. april 2017

Antal tilsluttede:

Nimtofte by: 171

Lübker Golf Resort: 151

Ramten By: 82