Indkommende forslag til Generalforsamling 2018

Indkommende forslag til generalforsamling 2018

Følgende er indkommet som forslag til NOFF Generalforsamling 2018.

Indkommende forslag fra andelshavere/forbrugere:

a. Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen at undersøge muligheden for at sende NOFF administration i udbud med henblik på økonomisk besparelse. 
Forslagsstiller: Ivar Hvidtfeldt, Birkevej 4

b. Opkrævning af underdækning må straks ophøre, da det ikke er lovligt og ej heller været forlagt energitilsynet, som vi ellers i bestyrelsen flere gange har fået af vide, var sket, og der også var rykket for svar. 
Forslagsstiller: Ivar Hvidtfeldt, Birkevej 4

c. Generalforsamlingen udtrykker mistillid til, at Kaj Erik Ravn og Niels Ole Vonsild kan varetage deres hverv i bestyrelsen for NOFF på en sådan måde, at det tjener NOFF og de tilsluttede andelshavere og varmemodtagere bedst. I konsekvens heraf, skal de udtræde af bestyrelsen. Generalforsamlingen skal under dagsordenens efterfølgende punkt, valg af bestyrelsesmedlemmer, vælge nye medlemmer i deres sted. 
Forslagsstiller: Lübker Golf Resort Aps, Lübker Golf Aps og Lübker Square K/S (L.A. 121 og 123; T.J.A. 3 og 6).