Tilslutnings- og forblivelsespligt

Energiklagenævnet har truffet afgørelse over nogle grundejeres klage vedr. Syddjurs Kommunes beslutning om tilslutnings- og forblivelsespligt.

 

  • Energiklagenævnet fastslår, at NOFF’s varmeprojekt (rapporten) var korrekt udarbejdet i forhold til bekendtgørelsens krav, og at Byrådets beslutning og procesforløb for tilslutningspligt således hviler på et korrekt grundlag.

  • Energiklagenævnet afviste en række mindre klagepunkter. F.eks. at man ikke havde modtaget kommunens breve.

  • Energiklagenævnet fastslår dog, at kommunens påbudsbrev til den enkelte grundejer om tilslutnings- og forblivelsespligt ikke er korrekt udformet, hvorfor påbuddet ophæves og henvises til fornyet behandling.

Dette betyder, at Syddjurs Kommune i den kommende tid vil udsende nye og ændrede påbudsbreve ud til alle husstande i Forsyningsområde 1 (Nimtofte by). Husstande med vedvarende opvarmningsformer (f.eks. træpillefyr m.v.) vil ikke modtage et påbud, da man automatisk kan forvente fritagelse.

Pensionister med oliefyr og elvarme skal fortsat ansøge kommunen om dispensation, hvis man ønsker dette. Hvis man allerede har fremsendt ansøgning om dispensation skal man ikke gøre mere.